|
|
PrattTribune - Pratt, KS
    • Home Videos Video
    • Southwest Elementary students sing the National Anthem to open Veterans Day program
    • Southwest Elementary students sing the National Anthem to open Veterans Day program  Posted Nov. 11, 2013 5:17 p.m.
      • email print